Ceremonia chrześcijańska

Ceremonia chrześcijańska

Ceremonia pogrzebowa o charakterze chrześcijańskim – ceremonia z odwołaniem się do Boga połączona z modlitwami, czytaniem fragmentów Pisma Świętego i stosownych formuł, dla grona osób nie przynależących do żadnego kościoła, które jednak wierzą i żyją nadzieją, że ze śmiercią nie wszystko się kończy.

Mogę również wygłosić w kościele refleksję poświęconą osobie zmarłej, koncentrując się na najważniejszych zdarzeniach z jej życia, na sprawach które ją nurtowały, pasjonowały.  Starając się nakreślić sylwetkę osoby zmarłej z uwzględnieniem tego, co było jej szczególnie drogie…