Nie mów, w smutku: „Już go nie ma”, raczej żyj wdzięcznością, że tu był…

(hebrajska sentencja)

Krzysztof Kalaczyński mistrz ceremonii pogrzebowej

Prowadzę ceremonie świeckie oraz ceremonie chrześcijańskie

Uroczystość żałobna jest zakończeniem ostatniego rozdziału życia ludzkiego. To jest bardzo ważne wydarzenie… To chwila kiedy chcemy wyrazić szacunek, naszą miłość i pożegnać bliską osobę.
Moim zadaniem, jako mistrza ceremonii, jest wyjść naprzeciw oczekiwaniom , stworzyć odpowiednią atmosferę i być wyrazicielem uczuć rodziny i przyjaciół. Kontakt i współpraca z rodziną jest dla mnie bardzo ważna.
Wspólnie możemy przygotować wyjątkowe wydarzenie, tak jak wyjątkowe jest życie każdego człowieka.

Kontakt

mail: krzysztof.kalaczynski@wp.pl
telefon: +48 733 056 150
Teren usługi: cała Polska

Kontakt

mail: krzysztof.kalaczynski@wp.pl
telefon: +48 733 056 150
Teren usługi: cała Polska